Pāriet uz galveno saturu
Kontrasts
Fonta izmērs

Par mums

Rīgas ziemeļu administratīvajā teritorijā atrodas Rīgas trīs lielākās kultūrvietas –  VEF Kultūras pils, Kultūras pils “Ziemeļblāzma” un Mežaparka Lielā estrāde. Visām šīm kultūrtelpām ir īpaša nozīme Latvijas kultūras dzīvē – katrai ir sava kultūrvēsturiskā un arhitektoniskā vērtība, kas kopumā veido vienotu vēsturisku stāstu no Jūgendstila perioda līdz pat mūsdienām, cauri laikiem transformējoties un pārveidojoties, tomēr nemainīgi saglabājot katras kultūrvietas misiju un spēlējot nozīmīgu lomu Rīgas valstspilsētas tēla veidošanā starptautiskā vidē.

2021. gada 17. augustā, VEF Kultūras pilij pievienojot Kultūras pili “Ziemeļblāzma” un Mežaparka Lielo estrādi, apvienojot šo 3 iestāžu administratīvo darbību, tika izveidota Rīgas pašvaldības iestāde ZIEMEĻRĪGAS KULTŪRAS APVIENĪBA.

Ņemot vērā katras kultūrvietas vēsturisko nozīmi un saturu, to turpmākajā darbībā konceptuāli tiek īstenots vienots stratēģiskais redzējums, vienlaikus izvirzot, akcentējot un savā starpā sintezējot tādas vērtības kā: VĒSTURE, LAIKMETĪGUMS UN INOVATĪVAS TEHNOLOĢIJAS.

  • VEF Kultūras pils: Tehnoloģiju un vēstures pamatbāze apvienojumā ar radošām un digitālām inovācijām.
  • Kultūras pils “Ziemeļblāzma”: Jūgenda laika romantisma pils imidžs laikmetīgā veidolā.
  • Mežaparka Lielā estrāde: Tradīciju, mūsdienu, nākotnes tehnoloģiju un iespēju platforma.

Ziemeļrīgas kultūras apvienības izveide ļauj šo trīs kultūrvietu attīstībā nodrošināt un veicināt:

  1. daudzfunkcionālu iespēju nodrošinājumu gan tehniskā, gan ideju, gan mākslinieciskā  līmenī, aptverot kultūru, kultūrizglītību un kultūrvēsturi, tūrismu, sporta un brīvā laika aktivitātes, Dziesmu svētku tradīcijas nepārtrauktību un laikmetīgu, mūsdienīgu, inovatīvu ideju un tehnoloģiju sintēzi.
  2. Vienoti koordinētu norišu plānošanas, publiskās informācijas pieejamības, telpu nomas un mārketinga stratēģijas platformu, nodrošinot kultūrvietu atvērtību, pieejamību un sabiedrības informētību.
  3. Teritoriāli apjomīgas, profesionāli jaudīgas un atbalstošas vides izveidi un attīstību privātā sektora, pašvaldības, valsts un starptautiskas nozīmes norisēm Rīgā, nodrošinot vienkāršu, saskaņotu un atbalstošu sadarbību.
  4. Pilnīgas un mūsdienīgas kultūras, tūrisma un biznesa piedāvājuma paketes piedāvājumu Rīgas ziemeļu daļā, izstrādājot gan tūrisma, gan biznesa, gan kultūrvēstures izziņas maršrutus un piedāvājumus, iekļaujot šos kultūras centrus arī starptautiskā kultūras, tūrisma un biznesa apritē un nodrošinot Mežaparka Lielās estrādes teritorijas pieejamību sabiedrībai visa gada garumā.
  5. Sabiedrības aktīvas līdzdalības veicināšanu un iesaisti kultūras norisēs un procesos, starpkultūru dialoga sekmēšanu, nostiprinot integrācijas procesu, kultūras piedāvājuma daudzveidošanu, piesaistot dažādu sabiedrības slāņu un grupu apmeklētājus un interesentus, radošo amatieru kolektīvu darbības atbalstu, koordinēšanu un popularizēšanu, profesionālās mākslas kvalitatīvu un nozīmīgu norišu atbalstu un iesaisti.
  6. Kultūras mantojuma apzināšanu un saglabāšanu, radošu kultūrvēsturisko vērtību interpretāciju, saglabājot dziļo pagātnes sakņojumu, kas jāaktivizē un jāattīsta, kā arī inovācijas, aktīvus radošos meklējumus un eksperimentus kā mūsdienu virzienus tradīciju un jaunu ideju īstenošanā, iedzīvināšanā un pārmantojamībā.

Ziemeļrīgas kultūras apvienības kultūrvietu darbībā savijas un līdzsvarojas profesionāļu augstvērtīgais devums ar amatieru mākslas entuziastu radošumu un izdomu. Kori, deju kolektīvi, studijas un interešu klubi nodrošina plašas un daudzveidīgas iespējas ikviena radošo spēju attīstīšanai. Šeit veidojas pēctecība un ļaudis šo telpu rod kā radošu teritoriju, kur arvien radīt mākslu, eksperimentēt, dot un gūt prieku.